Открит турнир по вдигане от лег – Созопол, 2015

Открит турнир по вдигане от лег - Созопол, 2015

Открит турнир по вдигане от лег – Созопол, 2015