Готови за използване продуктови изображения на POWER FOOD и American Strong Labs (ASL).

  1. WEB Pack – за използване в онлайн магазини
  2. PRINT Pack – за използване в брошури, каталози. Формат TIFF, RGB, 300px, с прозрачност