Георги Пенков – рекорд за Гинес 400 коремни преси

Георги Пенков - рекорд за Гинес 400 коремни преси