Crea Bomb

Crea Bomb – креатиновата бомба на Power FOOD

Crea BOMB е иновационна креатинова система за транспортиране на креатин. Това е уникална формула, създадена с цел оптимизиране действието на креатиновата матрица и създаване на безспорно удобство при приемането.

Виж повече